Tanszéki könyvtár

Tanszéki Könyvtár

Tanszéki Könyvtár

Könyvtárhasználati tájékoztató

ELTE BTK Romanisztikai Intézet Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára

A Könyvtár címe: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

A könyvtár nyitvatartási idejét az alábbi linken lehet megtekinteni:

https://konyvtar.btk.elte.hu/portugal-konyvtar

A Könyvtár gyűjtőköre:

 • a portugál történelemről, kultúráról és civilizációról szóló tájékoztató művek
 • portugál nyelvterületek (pl. Brazília, Angola) kultúrájáról és civilizációjáról szóló tájékoztató művek
 • portugál nyelvű szépirodalom
 • portugál nyelvű szépirodalom magyar fordításban
 • a portugál nyelvvel és irodalommal foglalkozó irodalomelméleti és irodalomtörténeti, valamint nyelvészeti tanulmányok, monográfiák
 • a portugál nyelv idegen nyelvként történő oktatásához szükséges segédanyagok és módszertani munkák
 • szótárak, lexikonok, enciklopédiák
 • a tanszéken készült szakdolgozatok, doktori disszertációk
 • folyóiratok

Hasonló gyűjtőkörrel rendelkező könyvtárak:

 • Akadémiai Könyvtár
 • ELTE Egyetemi Könyvtár
 • Országos Idegennyelvű Könyvtár
 • Budapesti Camões Intézet Könyvtára

 Az állomány feltárásának módja:

A könyvtár számítógépes katalógust készít Word-ben, ahonnan szerző vagy cím szerint kereshetők a könyvek, szakdolgozatok, doktori disszertációk. A régi beszerzésekről cédulakatalógus áll rendelkezésre.

Az online katalógus folyamatosan bővül. A már feldolgozott könyvek adatai a https://opac.elte.hu/ linken érhető el.

 

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok

Beiratkozás

A beiratkozás és a könyvtár használata díjmentes.

Beiratkozáshoz az erre szolgáló adatlap kitöltése szükséges. Az olvasói nyilvántartáshoz a következő adatok szükségesek: név, anyja neve, születési hely és idő, foglalkozás, lakcím, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma.

Helyben olvasás

Csak a könyvtárba beiratkozott személyek számára.

A könyvtárban nincs fénymásoló, ezért a könyvtáros engedélyével a nem kölcsönözhető dokumentumok egy része fénymásolásra kivihető, illetve a dokumentumok nagy részéből fotó készíthető.

A szakdolgozatok nem kölcsönözhetők. Tanulmányi és tudományos kutatási célból az ELTE oktatói, kutatói és hallgatói a könyvtárban helyben megtekinthetik a szakdolgozatokat, de másolat semmilyen formában nem készíthető róluk. Külső felhasználó tudományos munkájához, kutatásához intézetigazgatói engedéllyel férhet hozzá a megjelölt szakdolgozathoz. (A formanyomtatvány letölthető az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár honlapjáról.)

Kölcsönzés

A tartós megőrzésű dokumentumok legnagyobb része kölcsönözhető, kivéve a szótárakat, kézikönyveket és a helybeni olvasásra szánt köteteket, szakdolgozatokat.

Kölcsönzés kizárólag ELTE oktatók, dolgozók és az ELTE portugál szakos hallgatói és doktoranduszai számára lehetséges. Más személy csak a tanszékvezető engedélyével kölcsönözhet.

A hallgatók egyszerre 5 könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő 3 hét. Minden egyes könyv kölcsönzési ideje egyszer meghosszabbítható.

A doktoranduszok számára a kölcsönzési idő 1 hónap és nincs korlátozva a kölcsönözhető könyvek száma.

Nyárra csak a szakdolgozatukat készítő hallgatók kölcsönözhetnek.

Záróvizsga előtt a könyvtáros igazolja, hogy a végzős hallgatóknak nincs könyvtári tartozása.

Az oktatók korlátlan számú dokumentumot kölcsönözhetnek, számukra alkalmanként megbeszélt időpontot állapítunk meg.

A könyvtáros a tartozásokat figyelemmel kíséri és a határidő be nem tartása esetén a további kölcsönzést és helyben olvasást felfüggeszti.

A kikölcsönzött könyv elvesztése, rongálása esetén az olvasó köteles azt újjal, ha nem beszerezhető, fénymásolat formájában pótolni.