Mesterképzés (MA)

Mesterképzés (MA)

Mesterképzés (MA)

A bolognai, három ciklusú képzés második szintje a mesterképzés.

A mesterképzés két évig (négy félévig) tart, a szakdolgozat elkészítésével és a záróvizsga letételével zárul, a végzettséget tekintve mesterfokozatot (MA) ad. 

A mesterfokozat megszerzéséhez és az oklevél kiadásához 120 kreditet kell összegyűjteni. A Tanszékünk által kínált kötelező kurzusokból a hallgatóknak 110 kreditet kell teljesítenie. A fennmaradó 10 kredit Tanszékünk vagy az Egyetem kurzuskínálatából szabadon választható tanegységekből szerezhető meg.

A portugál nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés mintatantervei letölthetők a Kar honlapjáról.