Alapképzés (BA)

Alapképzés (BA)

Alapképzés (BA)

A hallgató felsőfokú tanulmányait a bolognai rendszerben fogja végezni, melynek első ciklusa az alapképzés (BA). Az alapképzés az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak, portugál szakirányán történik. Az alapképzés három évig (hat félévig) tart, a szakdolgozat elkészítésével és a záróvizsgával fejeződik be, ezekről a hallgató alapfokú (BA) diplomát kap.

Az alapfokozat megszerzéséhez és az oklevél kiadásához 180 kreditet kell összegyűjteni. Az alapképzésben minden bölcsésznek a következő ismeretekből kell teljesítenie 120 kreditet: kötelező általános bölcsésztárgyak, a képzési ág és az alapszak közös képzésének tantárgyai és a „szakirányos” képzés tantárgyai. Az oklevél kiadásához szükséges további 60 kreditből 50 kredites egységet diszciplináris minor felvételével lehet megszerezni. Tanszékünk lehetőséget biztosít arra, hogy az alapszakon belüli portugál szakirányú specializációval is teljesíteni lehet ezt az 50 kredites egységet. A fennmaradó 10 kredit szabadon választható tanegységekből szerezhető meg.

Az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak portugál szakirány, és a portugál minor képzés mintatantervei letölthetők a Kar honlapjáról.